Huidig bestuur

Sinds de ALV van oktober 2018 bestaat het bestuur van de HGVU uit:

 Ad Stolk (voorzitter)
Ik ben al van jongs af aan geïnteresseerd in aardrijkskunde en geschiedenis. In de dorpen waar ik door fietste op weg naar de middelbare school bezocht ik de gemeentearchivarissen en lokale heemkundekringen om meer te weten te komen over de geschiedenis van de streek.

Na een mislukte studie natuurkunde was ik zo verstandig om mijn hart te volgen en fysische geografie te gaan studeren in Utrecht. Ik studeerde in 1988 cum laude af in de geomorfologie en kwartairgeologie met als een van de bijvakken prehistorie (middeleeuws aardewerk in Utrecht) .

Inmiddels werkte ik al bij het Vening Meinesz Laboratorium voor Mariene Geofysica, een instituut voor zeebodemonderzoek aan de Universiteit Utrecht. De zee bleef mijn belangstelling houden en na jaren als onderzoeker op het gebied van kust en zee gewerkt te hebben bij de UU, werk ik nu al weer 20 jaar bij Rijkswaterstaat waar ik me bezig houdt met, jawel, het beheer van de zeebodem. En dan vooral de geologische en archeologische aspecten daarvan.

Die mooie combinatie van aardrijkskunde en geschiedenis zie ik ook bij de HGVU.
Ik leerde de HGVU kennen bij de excursie naar het Baarnse Bos in 2012, ben begin 2013 lid geworden en sinds september 2013 voorzitter.

 Marlous Diederiks (secretaris)
Marlous Diederiks (1991) was altijd al geïnteresseerd in wat er allemaal om haar heen gebeurde en las altijd historische boeken. Toen de keuze voor een studie kwam was deze snel gemaakt, ze ging naar Utrecht om daar Sociale Geografie en Planologie te doen. Zo kon zij haar brede interesse in alles wat om ons heen gebeurt bestuderen. Tijdens deze studie ontdekte zij dat er in de ruimte heel veel verwijzingen zijn naar het verleden en dat deze verwijzingen belevingswaarde toevoegen.

Omdat de interesse in historie steeds meer toenam heeft ze nadat, ze haar bachelor behaald had, gekozen voor de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier heeft ze de bezitsverhoudingen en de landschapsontwikkeling van het zandlandschap rond Putten en Nijkerk onderzocht.

De HGVU heeft zij aan het einde van haar studie leren kennen en kwam er achter dat het een enorm leerzame maar ook gezellige vereniging is. Toen er werd gezocht naar een nieuw bestuurslid voelde ze zich aangetrokken en meldde zich aan. In september 2017 tijdens de ALV werd zij bestuurslid ledenwerving en evenementen.

 Thijs Konijnendijk (penningmeester)
Thijs is een nauwkeurige en ambitieuze data-analist. Zijn drive voor data kwam op gedurende zijn bachelor sociale geografie en zette door in zijn onderzoeksmaster Human Geography and Planning aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzocht voor zijn studie onder andere de waarde(n) van werelderfgoed en dook in de economie en maatschappij van Albanië.

Na zijn studie werd hij vanuit zijn student assistentschap door de Universiteit Utrecht gevraagd om aan de universiteit verbonden te blijven als junior docent. Dat heeft hij drie jaar met veel plezier gedaan. Tijdens deze positie werd zijn interesse in (big)data opnieuw aangewakkerd. Mede hierdoor heeft hij na zijn docentschap gekozen voor een baan bij vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff. Sinds 2014 werkt hij daar op de afdeling research. Sinds 2012 heeft hij zich als secretaris van de HGVU ingezet en vanaf 2015 is hij penningmeester van de vereniging.

Merit Snoeijer
Merit is een daadkrachtige landschapskundige. Haar fascinatie voor het Nederlandse landschap heeft zij kunnen botvieren tijdens haar bachelor sociale geografie en haar onderzoeksmaster Landschapsgeschiedenis gericht op de ontwikkelingen van het landschap. Tijdens haar studie deed ze onder andere onderzoek voor het Gelders Genootschap naar de invloed van buitenplaatsen en landgoederen in de Graafschap en onderzocht ze landschappelijke veranderingen na de val van het communisme in Roemenië (voor WUR/Alterra).

Merit is enthousiast en initiatiefrijk ingesteld, waardoor ze heeft gekozen voor een ‘baan in de praktijk’. Ze werkt sinds oktober 2014 met veel plezier bij junior adviesbureau JongeHonden. Daar zet zij zich graag in voor vraagstukken rondom landschap en natuur, recreatie en organisatieveranderingen. Inmiddels is zij mede-eigenaar van het bedrijf. Naast JongeHonden is zij actief in de Raad van Advies van de Natuur en Milieufederatie Utrecht en zet zij zich als redactielid ook in voor het tijdschrift Het Nederlands Landschap (tijdschrift voor landschapsgeschiedenis). Met veel plezier is ze sinds de ALV van september 2015 bestuurslid van de HGVU.

 Thomas van de Brink (webmaster)
Thomas van den Brink (1986) deed na zijn bachelor geschiedenis aan de Universiteit Utrecht de onderzoeksmaster landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op een diepteonderzoek naar een Fries dorp dat vrijwel verdween. Hij toont daarin aan dat veel theorieën over krimp en economische achteruitgang onvolledig zijn. De scriptie werd in 2014 bekroond met de scriptieprijs van de Fryske Akademy. Na zijn afstuderen is Thomas werkzaam geweest als wetenschapper bij de Universiteit Wageningen en is hij verbonden aan het Max Planck Instituut voor de geschiedenis en filosofie van wetenschap en techniek.

Zijn grote fascinatie voor de complexe interactie tussen ruimte en tijd vormt zijn drijfkracht in het stellen van vernieuwende onderzoeksvragen. Veel van zijn onderzoek start daarom met een algemene vraag die door middel van een nauwgezette landschapsanalyse vanuit een specifieke discipline wordt beantwoord. Op dit moment zoekt hij nieuwe betaalde onderzoek uitdagingen.

Naast HGVU-bestuurslid is hij redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Historische Geografie en zet hij zich binnen diverse verbanden in voor de bewustwording rondom Cultureel Erfgoed in brede zin. http://www.linkedin.com/in/thomasvandenbrink1986