Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die historisch-geografische interesse heeft. Het lidmaatschap kost €25 per jaar. Het verenigingsjaar loopt van oktober tot oktober, met een zomerstop vanaf de jaarlijkse excursie rond het begin van juni tot aan de Algemene Ledenvergadering in oktober. Als u in de loop van het verenigingsjaar lid wordt dan kan de contributie voor het resterende deel van het lopende verenigingsjaar minder zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar hgvu@hgvu.nl. Vermeld daarin alstublieft uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres waarop u de ledenbrieven (aankondigingen lezingen) wilt ontvangen.

Opzeggen
Opzeggen als lid kan op elk moment, en gaat in per het einde van het lopende verenigingsjaar. U zult nog tot het eind van het lopende verenigingsjaar ledenbrieven ontvangen, behalve als u laat weten daar geen prijs op te stellen. U kunt uw opzegging doorgeven door een e-mail te sturen naar hgvu@hgvu.nl.

Gebruik gegevens
De HGVU bewaart gegevens van haar leden, welke we gebruiken voor het versturen van acht ledenbrieven per jaar en informatie over andere evenementen en excursies. Sporadisch sturen we ook informatie over andere zaken die de leden aangaan. We bewaren de gegevens van onze leden tot wederopzegging (per mail).