Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die historisch-geografische interesse heeft. Het lidmaatschap kost €25 per jaar. Het verenigingsjaar loopt van oktober tot oktober, met een zomerstop vanaf de jaarlijkse excursie rond het begin van juni tot aan de Algemene Ledenvergadering in oktober. Als u in de loop van het verenigingsjaar lid wordt dan kan de contributie voor het resterende deel van het lopende verenigingsjaar minder zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Merit via secretaris@hgvu.nl. Vermeld daarin alstublieft uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres waarop u de ledenbrieven (aankondigingen lezingen) wilt ontvangen.

Opzeggen
Opzeggen als lid kan op elk moment, en gaat in per het einde van het lopende verenigingsjaar. U zult nog tot het eind van het lopende verenigingsjaar ledenbrieven ontvangen, behalve als u laat weten daar geen prijs op te stellen. U kunt uw opzegging doorgeven door een e-mail te sturen naar secretaris@hgvu.nl.