Lustrum

In oktober 2010 gaf de HGVU het boek uit: Vrienden in het vak / 30 jaar Historisch Geografische Vereniging Utrecht door Saskia Kemperman en Michiel Purmer; 76 bladzijden, rijk geïllustreerd.

Het achtste lustrum van de HGVU zal plaatshebben in het veertigste verenigingsjaar van 2019-2020. Meer informatie volgt ter zijner tijd.