Lezingen

De HGVU organiseert voor haar leden maandelijkse lezingen van oktober tot en met mei, over historisch-geografische en aanverwante onderwerpen. De lezingen vinden plaats in Utrecht. Traditioneel is de mei-lezing op locatie van het desbetreffende onderwerp. Zo zijn hebben we bijvoorbeeld een stadswandeling langs het Utrechtse slavernij verleden gedaan (2015) en zijn we bij Fort Vechten geweest (2014). In juni vindt de excursie plaats. Voor meer informatie over de excursies, klik hier.

Op dit moment worden de lezingen digitaal gegeven. Bij interesse kunt u een mail sturen naar HGVU@HGVU.nl dan kunt u een link ontvangen voor de lezing.

Hieronder staan beschrijvingen van HGVU-lezingen die dit seizoen en voorgaande seizoenen al gegeven of aangekondigd zijn.

Lezingen seizoen 2020 – 2021

#327
08-06-2021
Elyze Storms-Smeets

 

#326
11-05-2021
Judith Schuyf – De Huydencopers als projectontwikkelaars

#325
13-04-2021
David Koren – Erfgoed op Curacao en Klein-Curacao

#324
9-3-2021
Cas Nagtzaam – Versterken van het historisch stadsbeeld van Leiden

#323
3-02-2021
Frans Krabbendam – Sporen door landgoederen: een nieuwe realiteit. Spoorwegen, landgoederen en landgoedeigenaren in Midden- en Oost-Nederland (1832-1917)

#322
12-01-2021
Jacob Knegtel – De zuiderwaterlinie: Menno van Coehoorn en de geboorte van inundatie

#321
8-12-2020
Michiel Purmer – Bedreigde bouwvallen: kasteelruines in het Nederlandse landschap anno 2020 met een buitenlands uitstapje

#320
10-11-2020
Algemene Leden Vergadering
Martin van den Broeke Langs de Eendrachtslaan in Rotterdam. Koepels als buitenverblijven aan de rand van de stad

#319 17-10-2020
Geannuleerd

#318 09-11-2020
Roelien van Empel – Rondleiding Fort Rhijnauwen

Lezingen seizoen 2018 – 2019

> Jaarlijkse excursie: Leiden en de Bollenstreek

#311 | Ledenbrief – 14-05-2019
Ad Stolk (vz) Lezing op locatie: Stadswandeling Amersfoort

#310 | Ledenbrief – 09-04-2019
Prof. dr. Petra van Dam – Omgaan met watersnood in het verleden

#309 | Ledenbrief – 12-03-2019
Jacob Knegtel – ‘Rewilding’ in het Nederlandse cultuurlandschap

#308 | Ledenbrief – 05-02-2019
Dr. Cees van Rooijen – De Romeinse Limes, een werelderfgoed over drie continenten

#307 |Ledenbrief – 08-01-2019
Dr. Peter Vos – Het ontstaan van het kustgebied Westland / Delfland in paleografische kaartbeelden, waarheid en/of ‘geofantasie’

#306 | Ledenbrief – 11-12-2018
Prof. dr. Bram Vannieuwenhuyze & dr. Reinout Rutte – De zestiende-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer, een man met een plan

#305 | Ledenbrief – 13-11-2018
Prof. dr. Hans Mol – Ontwikkelingen van HISGIS: stand van zaken en toepassing voor onderzoek

#304 | Ledenbrief – 09-10-2018
Sterre Brummel – Ruilverkavelingslandschappen in Drenthe

Lezingen seizoen 2017 – 2018

> Jaarlijkse excursie – Stedelijke ontwikkeling van Antwerpen.

#303 | Ledenbrief 08-05-2018
Albert van Wersch – Lezing op locatie: bezoek Nederlands Volksbuurtmuseum + Rondleiding Wijk C.

Lezing #302 | Ledenbrief – 10-04-2018
Wendy Schutte – Koloniën van Weldadigheid; een utopisch landschap op weg naar UNESCO werelderfgoed.

Lezing #301 | Ledenbrief – 13-03-2018
Michiel Purmer – ‘Een merkwaardig complex van cultuur en natuur’. Landschap en erfgoed bij Natuurmonumenten in historisch perspectief.

#300 – Cultuurlandschap in de Omgevingswet: zie verslag hier.

Lezing #299 | Ledenbrief – 09-01-2018
David Koren – De perfide planologie van Pretoria – een stedelijk terreurlandschap? Hoe ideologie doorwerkt in de stedelijke en landschappelijke inrichting.

Lezing #298 | Ledenbrief – 12-12-2017
Harrie Teunissen – Duitse leefruimte en Joods ghetto in Lodz.

Dubbellezing #297 | Ledenbrief – 14-11-2017
– David Koren – Kansen voor Kochi, een oud-Nederlands stedelijk cultuurlandschap in India.
– Michiel Purmer – Holland op z’n Mooist: schilderijen van de Haagse School en het Nederlandse landschap.

#296 | Ledenbrief – 10-10-2017
Iris Koppert – Oude hooiwegen in Noord-Nederland van de 17e eeuw tot aan 1945

Lezingen seizoen 2016 – 2017

> Jaarlijkse excursie: cultuurlandschappen langs de Gelderse IJssel.

#295 | Ledenbrief – 2017-04
Thijs Konijnendijk (MSc.) – Lezing op locatie: Universiteitserfgoed in Utrecht.

#294 | Ledenbrief – 2017-04
Prof. Carola Hein – Analyzing the Petroleumscape of Rotterdam.

#293 | Ledenbrief – 2017-02
Prof. dr. Eric Luiten – Landschap en water: hoogwaterveiligheid.

#292 | Ledenbrief – 2017-01
dr. Merlijn Hurx – Bouwfraude in de Middeleeuwen.

#291 | Ledenbrief – 2016-09
David Koren – Werelderfgoedwaardige woestenij. Een nieuwe toekomst voor het Curaçaose plantagelandschap?

#290 | Ledenbrief – 2016-08
Prof. Jos Bazelmans – Oefenen op de hei. Militaire kampementen uit de (vroeg)moderne tijd in Nederland.

#289 | Ledenbrief – 2016-07
dr. Elyze Storms Smeets – Power landscapes in Gelderland, 1600-1800.

#288 |  Ledenbrief – 2016-06
dr. Martin van den Broeke – ‘Het pryeel van Zeeland’, Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820.

Lezingen seizoen 2015 – 2016

#287 | Excursie: Bijzonder erfgoed in het Nederrijnse gebied tussen Nijmegen  en Xanten.

#286 | HGVU_Ledenbrief_2016-05
Martin Brand – Lezing op locatie: Vianen, geen brug te ver meer.

#285 | HGVU_Ledenbrief_2016-04
Klaas van der Wielen – Hulpkanalen in het Noord-Hollands kanaal.

#284 | HGVU_Ledenbrief_2016-3
Patricia Braaksma – Erfgoed in landschapspraktijken van burgers.

#283 | HGVU_Ledenbrief_2016-2
Fred Vogelzang – Het denken over en het bestuderen van kastelen en buitenplaatsen vanaf 1900.

#282 | HGVU_Ledenbrief_2016-1
Rowin van Lanen – Nieuwe onderzoeksmethoden voor het reconstrueren van Romeinse en vroegmiddeleeuwse routenetwerken in Nederland.

#281 | HGVU_Ledenbrief_2015-12
Wim van der Ende – Het verhaal van het Pieterpad.

#280 | HGVU_Ledenbrief_2015-11
Sophie Visser – Informatie en informatiesystemen over het (cultuur)historische landschap: wat kan, moet en wil ‘men’ ermee? Van deze lezing is een verslag gemaakt.

#279 | HGVU_Ledenbrief_2015-10
Thomas van den Brink – De invloed van stereotypering op de reproductie van landschapsbeelden, geïllustreerd aan de hand van hunebedden.

Lezingen seizoen 2014 – 2015 [7e Lustrum]

#278 | Lustrumbericht | HGVU_Ledenbrief_2015-06
– CU2030 – Excursie in het Utrechts stationsgebied.
– Lustrumborrel

#277 | Lustrumbericht | HGVU_Ledenbrief_2015-05
– Lustrumledenbrief van de Voorzitter – 7e Lustrum HGVU.
– Mapping Slavery, een stadswandeling langs het Utrechtse slavernijverleden (op locatie).
– DOM UNDER – een ondergrondse excursie onder het Domplein.
– Lustrum-excursie Duits-Deens Waddengebied.
– Lustrumborrel – ontmoet andere HGVU leden.

#276 | HGVU_Ledenbrief_2015-04
Thomas van den Brink – Waarom het dorp Molkwerum vrijwel van de kaart verdween.

#275 | HGVU_Ledenbrief_2015-03
Michiel Purmer – Beton in het duin: de Atlantikwall in natuurgebieden langs de Nederlandse kust.

#274 | HGVU_Ledenbrief_2015-02
DOM UNDER – een ondergrondse ontdekking onder het Domplein.

#273 | HGVU_Ledenbrief_2015-01
Esther Gramsbergen – Kwartiermakers in Amsterdam, stedelijke instellingen als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling in de periode 1580-1880.

#272 | HGVU_Ledenbrief_2014-12
Martijn Horst – Van hout delen naar aandelen, bosbeheer in het Gortelsche bos.

#271 | HGVU_Ledenbrief_2014-11
David Koren & Michiel Purmer – Landscape Biographies: Shanghai en Eerder Achterbroek.

#270 | HGVU_Ledenbrief_2014-10
Thomas van den Brink – Zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen in een nieuw perspectief.

Lezingen seizoen 2013 – 2014

#269 | HGVU_Ledenbrief_2014-05
Chris Will & Jeroen Bootsma – De Nieuwe Hollandse Waterlinie vanuit Fort Vechten (op locatie).

#268 | HGVU_Ledenbrief_2014-04
Linde Egberts – De rol van erfgoed en herinneringen in de constructie van regionale identiteiten.

#267 | HGVU_Ledenbrief_2014-03
Roland Blijdenstijn – Wegh der Weegen, de ontwikkeling van de Amersfoortseweg 1647-2010.

#266 | HGVU_Ledenbrief_2014-02
Prof.dr. Jan Kolen – HERCULES: een nieuw programma over de toekomst van de Europese cultuurlandschappen.

#265 | HGVU_Ledenbrief_2014-01
Bouke van Gorp & Thijs Konijnendijk – De betekenis van kasteelruïnes voor omwonenden.

#264 | HGVU_Ledenbrief_2013-12
Hilde Huizenga / Bert Maes / Dirk Perdijk – Oogst van onze landschappen.

#263 | HGVU_Ledenbrief_2013-11
Marieke van Dinter – Ontwikkeling van de rivierlopen in en om de stad Utrecht in de
Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen.

#262 | HGVU_Ledenbrief_2013-10
René de Kam – Het bouwbedrijf van de Domtoren.

Lezingen seizoen 2012 – 2013

#261 | HGVU Ledenbrief 2013 05
Désiré Karelse – 400 Jaar eendenkooien in het westen van de provincie Utrecht.

#260 | HGVU_Ledenbrief_2013-04
Nikki Brand – Hoe en waarom de Randstad polycentrisch werd.

#259 | HGVU_Ledenbrief_2013-03
Rienke Groot – Werken aan ‘de techniek van het verbinden’ met het College van Rijksadviseurs.

#258 | HGVU_Ledenbrief_2013-02
Prof. dr. Rob van der Laarse & Katie Digan – Auschwitz: het traumalandschap van de Holocaustherinnering.

#257 | HGVU_Ledenbrief_2013-01
Prof. dr. Jos Bazelmans – Het belang van de molen voor Nederland, de Molen als Nederlands icoon!

#256 | HGVU_Ledenbrief_2012-12
Michiel Purmer & Sandra van Lochem – Van boshistorie tot bosbeheer: de cultuurhistorie van het bos bij terreinbeheerders.

#255 | HGVU_Ledenbrief_2012-11
John de Jong – Buiten Wittevrouwen – biografie van een stadswijk.

#254 | HGVU_Ledenbrief_2012-10
Dr. Elyze Storms-Smeets – Transformatie van Buitenplaatsen

Lezingen seizoen 2011 – 2012

#253 | HGVU_Ledenbrief_2012-05
Roland Blijdenstijn – Het Baarnse Bos in restauratie.

#252 | HGVU_Ledenbrief_2012-04
Felix van Veldhoven – Mijnbouwerfgoed en de evolutie van de herinnering.

#251 | HGVU_Ledenbrief_2012-03
Ad van Bemmel – De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk – negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland.

#250 | HGVU_Ledenbrief_2012-02
Peter Ros – Historische Geografie en de mogelijkheden van Europa: voorbeeld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

#249 | HGVU_Ledenbrief_2012-01
Cees van Rooijen – Utrecht tot 1200 en de handel.

#248 | HGVU_Ledenbrief_2011-12
Henk Jan Derksen – de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied.

#247 | HGVU_Ledenbrief_2011-11
Eric Dil & Thomas van den Berg – Visie Erfgoed en Ruimte en de Handreiking Erfgoed en Ruimte.

Lezingen seizoen 2010 – 2011 [6e Lustrum]

#246 | HGVU Ledenbrief 2011 05
Lucia Albers – Wandeling op Oud Amelisweerd, Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen.

#245 | HGVU Ledenbrief 2011 04
Guido Mauro & Frits Niemeijer – Schokland.

#244 | Ledenbrief 2011 03
Anton Kos – De geschiedenis van de erfgooiers.

#243 | Ledenbrief 2011 02
Marinke Steenhuis – Het Maakbare Landschap.

#242 | Ledenbrief 2011 01
Dré van Marrewijk & Joost van den Boogert – Werelderfgoed in Nederland.

#241 | Ledenbrief 2010 12
Rob Zakee – De Nieuwe Hollandse Waterlinie.

#240 | Ledenbrief 2010 11
Ruurd Kok – Archeologisch erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.

Lustrumbericht | Ledenbrief 2010-10

Lezingen seizoen 2009 – 2010

#239 | Ledenbrief 2010 5
Adriaan Haartsen – Utrechts Water.

#238 | Ledenbrief 2010 4
Dr. Chris de Bont – Middeleeuwse veenboeren en hun topografisch archief.

#237 | Lustrumbericht | Ledenbrief 2010 3
Marcel van Ool – Het verlangen naar buiten.

#236 | Ledenbrief 2010 02
Martin van den Broeke – Buitenplaatsen in Zeeland: verkenning van een verborgen wereld.

#235 | Ledenbrief 2010 01
Paul Meurs – Wederopbouw van Nederlandse dorpen en binnensteden.

#234 | Ledenbrief 2009 12
Frank Strolenberg – 10 jaar Belvedere beleid!

#233 | Ledenbrief 2009 11
Dr. Jaap Evert Abrahamse – De optimale stad: stadsontwikkeling van Amsterdam in de zeventiende eeuw.

#232 | Ledenbrief – 13-10-2009
Ben Olde Meierink (sector onderzoek NKS) – Kastelen en water

#231 | Ledenbrief – 12-05-2009
Karin Stadhouders (eigen bureau) en Paul Vesters (Utrechts Landschap) – Steenbakkerijen en De Bosscherwaarden

#230 | Ledenbrief – 14-04-2009
Adriaan Haartsen (Lantschap) – Duizend jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden

#229 | Ledenbrief – 10-03-2009
Leo den Dulk (tuinhistoricus en ontwerper) – Landschapsarchitecte Mien Ruys

#228 | Ledenbrief – 10-02-2009
Roel Mulder (historicus en tekstschrijver) en Eefje Smit (medewerker educatie en publieksbereik landschap, erfgoed, utrecht) – Het Korea van Hendrik Hamel, Erfgoed en landschapseducatie

#227 | Ledenbrief – 13-01-2009
Elger Heere (Universiteit Utrecht) – GIS voor historisch landschaps onderzoek

#226 | Patricia Braaksma (LNV) en Henk Baas (RACM) – De Agenda Landschap en de Erfgoedbalans

Dubbellezing #225 | Ledenbrief – 11-11-2008
Martijn Storms (conservator atlassen en kaarten universiteitsbibliotheek Leiden) – De drie kaartboeken van Marcelis van Oort
Jan Maarten Doorman (bestuurslid oudheidkamer Rhenen) – Een vliegongeval met een tweedekker bij het Ingense veer op 28 februari 1918

#224 | Ledenbrief – 07-10-2008
Meike Sauter (student Universiteit Wageningen) – Lopende banden, onderzoek naar herbestemming van industrieel erfgoed

#223 | Ledenbrief – 13-05-2008
Rutger van Krieken (student) – De tweede wereld oorlog in Utrecht

#222 | Ledenbrief – 08-04-2008
Luuk Keunen (promovendus Wageningen Universiteit) – Schoenmaker blijf niet bij je leest?

#221 | Ledenbrief – 11-03-2008
Gerard Derks (Gelders Genootschap) en Wendy van der Torre (Landschap Erfgoed Utrecht) – Nationale parken met elkaar vergeleken: de Hoge Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug

#220 | Ledenbrief – 12-02-2008
Robert van Bijlert, Nico Hemelaar en Jan Zeven (docenten Hoge School voor de Kunsten) – Op reis via internet

#219 | Ledenbrief – 15-01-2008
Sim Visser (RACM) – Het cultuurlandschap bij de nieuwe Rijksdienst

#218 | Ledenbrief – 11-12-2007
Peter Sprangers en Walter Kamps (beide Stichting Historische kring Tolsteeg-Hoograven) – 900 jaar Tolsteeg-Hoograven in beeld

#217 | Ledenbrief – 13-11-2007
Rob van Gent (Sterrekundige) – De hemel verbeeld. Een korte geschiedenis van de Nederlandse hemelkartografie

#216 | Ledenbrief – 09-10-2007
Bertus Brokamp (student universiteit Utrecht) – Landweren in Nederland

#215 | Ledenbrief – 03-05-2007
Patrick Jansen (directeur Stichting Probos) – Historische boselementen

#214 | Ledenbrief – 10-04-2007 – Deel 1 / Ledenbrief – 10-04-2007 – Deel 2
Marco van Egmond (Universiteit Utrecht, conservator kaartenverzameling) – Uitgevershuis Covens & Mortier

#213 | Eric Luijten (Belvedere-Hoogleraar) – Belvedere-leerstoel cultuurhistorie en ontwikkeling

#212 | Ledenbrief – 13-02-2007
Jaap Dirkmaat (directeur VNC) – Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

#211 | Ledenbrief – 09-01-2007
Adriaan Haartsen (Bureau Lantschap) – Bouwdoos Landschap en Baakse Beek

#210 | Ledenbrief – 12-12-2006
Jos Stover (RACM) – De geschiedenis van de Salvator-of Oudmunsterkerk te Utrecht

#209 | Ledenbrief – 14-11-2006
Brendan McCarthy (Novioconsult) – De Grebbelinie: een slapende historische verdedigingslinie

#208 | Ledenbrief – 10-10-2006
Kees Volkers (freelance wetenschapsjournalist) – Geheim landschap: het militair-historisch landschap van de Heuvelrug

> Fietsexcursie Lopikerwaard

#207 | Ledenbrief – 11-04-2006
Ingrid Nij Bijvank-van Heerel (Landschapsarchitect Oversticht) – Streekeigen huis en erf in Overijssel

#206 | Ledenbrief – 14-03-2006
Renger de Bruin (Hoogleraar Utrechtstudies en conservator Centraal Museum Utrecht) – Martens, erfgoed van eeuwen

#205 | Ledenbrief – 14-02-2006
Thomas van den Berg (ROB en bestuurslid HGVU) – Archeologische Monumentenzorg in Nederland; de implementatie van het verdrag van Malta

#204 | Ledenbrief – 10-01-2006
Theo Spek (ROB) – Het Drenthse landschap tijdens de middeleeuwen; lange termijnontwikkeling en regionale variatie

#203 | Ledenbrief – 13-12-2005
Elger Heere (Universiteit Utrecht) – Het gebruik van GIS in historisch onderzoek

#202 | Ledenbrief – 08-11-2005
Ruurd Kok (Provincie Utrecht, PA) – Nieuwe techniek ontsluit Celtic Fields op de Heuvelrug

#201 | Theo van Wijk (Domplein 2013), Dre van Marrewijk, Michiel Purmer en Peter Donkersloot – Lustrum-borrel met lezing over Domplein, veiling en verhaal over geschiedenis HGVU

#200 | Ledenbrief – 10-05-2005
Ruud van den Bosch (Gemeente Nieuwegein) en Maarten Haverkamp (Gemeente Nieuwegein) – Planvorming bedrijvenpark Het Klooster in relatie tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie

#199 | Ledenbrief – 12-04-2005 – Deel 1 / Ledenbrief – 12-04-2005 – Deel 2
Elyze Smeets (Bureau Lantschap) – Historisch-geografisch onderzoek naar jonge buitenplaatsen en landgoederen

#198 | Ledenbrief – 08-03-2005
Simon van den Bergh (Gelders Genootschap) – Ruilverkaveling: waardeloos?

#197 | Ledenbrief – 08-02-2005
Dirk Sijmons (Rijksadviseur voor het landschap) – Discussie-avond met Dirk Sijmons, Nederlands eerste Rijksadviseur voor het landschap. I.s.m. Cluverius.

#196 | Ledenbrief – 11-01-2005
Adriaan Haartsen (Bureau Lantschap) – Herstructurering van het havengebied aan de Westerschelde in Vlissingen

#195 | Ledenbrief – 14-12-2004
Hans Renes (Universiteiten Utrecht en VU Amsterdam) en Wilfried Hessing (Vestigia) – De Romeinen in Nederland (500-2004 na Christus) en de Limes

#194 | Ledenbrief – 9-11-2004
Anja Guinee (eigen bureau) – Tuin- en landschapsarchitectuur in de 20e eeuw

#193 | Ledenbrief -12-10-2004
Els Otterman (NIROV) en Michiel Purmer (Natuurmonumenten) – Mutual Heritage: kansen voor Belvedere overzee

#192 | Ledenbrief – 19-09-2004
Saskia Kemperman – HGVU, Grebbetocht

#191 | Ledenbrief – 11-05-2004 – Deel 1 / Ledenbrief – 11-05-2004 – Deel 2
Bouke van Gorp (Universiteit Utrecht) – Stadsrondleiding Amersfoort: toeristische beeldvorming en historische geografie

#190 | Ledenbrief – 13-04-2004
Dick Veerman en Steffan van den Berg (studenten) – Van zwart naar groen: de betekenis van een industrieel stedelijk landschap in het postindustriele Limburgse landschap, Deelen van last tot lust?

#189 | Ledenbrief – 09-03-2004
Johan Roest (AIO Universiteit Amsterdam) – Veranderingen in de afwatering van de landen ten noorden van de Hollande Ijssel in de 13e tot en met de 17e eeuw

#188 | Ledenbrief – 10-02-2004
Annika Hesselink (Rijkswaterstaat) en Dinand Alkema (ITC Enschede) – Waterstaatkundige inrichting van rivierpolders. Een hernieuwde rol voor de cultuurhistorie

#187 | Ledenbrief – 13-01-2004
Karel Loeff (bureau Karel Loeff) – Platteland en stad. Twee voorbeelden van een cultuurhistorische inbreng in grotere gebieden

#186 | Ledenbrief – 09-12-2003
Piet van Cruyningen (universiteit van Wageningen) – ‘Schone welbetimmerde hofsteden’. Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw

#185 | Ledenbrief – 11-11-2003 – Deel 1 / Ledenbrief – 11-11-2003 – Deel 2
Martijn Storms (Universiteit Utrecht) – Utrechtse kaartboeken van institutioneel grondbezit

#184 | Ledenbrief – 14-10-2003
Sandra van Lochem (Natuurmonumenten) – Luchtwachttorens – monumenten uit de Koude Oorlog

#183 | Ledenbrief – 13-05-2003
Dr. T.J. Maarleveld – ROB-NISA

#182 | Ledenbrief – 08-04-2003
Judith Schuyf (kenniscentrum voor beleidsvraagstukken in Amsterdam) – Volksverhalen en het landschap

#181 | Ledenbrief – 11-03-2003
Jan van Doesburg (ROB) – Kastelen en moated sites in het kromme Rijngebied

#180 | Ledenbrief – 11-02-2003
Reinout Rutte (gepromoveerd stedenbouwkundige) – Stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage landen (12e- 13e eeuw)

#179 | Ledenbrief – 14-01-2003
Ad van Drunen (gemeente Den Bosch) – Maten en meten in ’s Hertogenbosch

#178 | Ledenbrief – 10-12-2002
Roland Blijdenstijn (provincie Utrecht) – De cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie Utrecht

#177 | Ledenbrief – 12-11-2002
Yttje Feddes (bureau H+N+S) – Een ruimtelijk streefbeeld voor de Stelling van Amsterdam

#176 | Ledenbrief – 08-10-2002
Michiel Purmer (Natuurmonumenten) – Een verkenning van de historisch geografische ontwikkeling van de Nederlandse Antillen

Dubbellezing #175 |
– Ben de Pater (Universiteit Utrecht) – Beelden van het Zuiderzeegebied, 1870-1940
– Adriaan Haartsen (bureau Lantschap) – Water en Cultuurhistorie

Dubbellezing #174 | Ledenbrief – 12-03-2002
– Sjoerd Kooijmans (student UU) – Jong talent: integratie van cultuurhistorische elementen in de projecten van het waterschap
– Bregje Brugman (student UU) – de ontwikkeling van Zwolle en haar handelsroutes in de Middeleeuwen

#173 | Ledenbrief – 12-02-2002
Pieter-Jan Lacheart (universiteit Gent) – De landschapsgeschiedenis van de regio ten zuid-oosten van Gent

#172 | Ledenbrief – 08-01-2002
Paul van den Brink (UU) – De Nederlandse rivierkartografie en waterstaatszorg tussen 1725 en 1798

#171 | Ledenbrief – 11-12-2001
Jos Bazelmans (ROB) – De Limes – de Romeinen en Belvedere

#170 | Ledenbrief – 13-11-2001
Wim Meulenkamp (kunsthistoricus en folliekenner) – Theekoepels langs de Vecht

#169 | Ledenbrief – 09-10-2001
Lucia Albers en meneer Kerstens – Parkherstelplannen en interactieve planvorming

#168 | Ledenbrief – 12-09-2001
Wessel de Jonge (restauratie architect) – Avondexcursie Zonnestraal Hilversum

#167 | Huib de Groot (stadsarcheoloog Utrecht) – Stadswandeling Utrecht

#166 | Ledenbrief – 10-04-2001
Guus Veenendaal (Universiteit Utrecht) – De aanleg van spoorwegen in Nederland

Dubbellezing #165 | Ledenbrief – 13-03-2001
Johan Roest (student Universiteit Utrecht) – Vaarwegen in het Groene Hart
Hans van Liefland (student Universiteit Utrecht) – Ontwikkeling van het cultuurlandschap op de Nederlandse Waddeneilanden

#164 | Ledenbrief – 13-02-2001
Dré van Marrewijk en Andreas Hoogeveen (beide Belvedere) – Lancewad

#163 | Peter van Dun (RDMZ) – Suriname hout is goud

#162 | Ledenbrief – 12-12-2000
Anne Visser (Stichting behoud militair erfgoed) – De Grebbelinie; een pleidooi voor een ondergewaardeerde verdedigingslinie

#161 | Ledenbrief – 14-11-2000
Marie Louise ten Horn-van Nispen (TU Delft) – Wegen, planning en aanleg

#160 | Jeroen Bootsma (Universiteit Utrecht) – Cultuurhistorie in vier Nationale parken in Europa

#159 | Rob de Jong (RDMZ) – Historische buitenplaatsen en landgoederen, parels of zorgenkinderen?

#158 | Ledenbrief – 11-04-2000
Wim Boetze (Dienst Landelijk Gebied Groningen) – Van artefacten en sculpturen

#157 | Ledenbrief – 14-03-2000
Sjef Hendrikx (Ministerie van landbouw) – De geschiedenis van de tuinkunst in Europa

#156 | Siert de Vos (gemeente Utrecht) – De betekenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor het toekomstig ruimtelijk beleid in Midden-Nederland

#155 | Ledenbrief – 11-01-2000
Henk Baas (Landschapsbeheer Nederland) – Historisch landschapsbeheer

#154 | Ledenbrief – 14-12-1999
Marjolijn van Egmond (Staatsbosbeheer) – Staatsbosbeheer, honderd jaar werken aan groen Nederland

#153 | Ledenbrief – 09-11-1999
Hans Renes (Universiteit Utrecht) – Sprengen en watermolens op de Veluwe

#152 | Ledenbrief – 12-10-1999
Michiel Purmer (provincie Limburg) – Kasteelruines in het Nederlandse landschap

> Dagexcursie naar de parel van het Groene Hart rondom het riviertje de Vlist

#151 | Ledenbrief – 11-05-1999
Joost de Jong (vrijwilliger waterleiding museum) – Drinkwatervoorziening in Nederland en de rol van watertorens

#150 | Ledenbrief 13-04-1999
Fred Schoorl (Directie cultureel erfgoed OC&W) – Ontwikkeling in erfgoedbeleid

#149 | Ledenbrief – 09-03-1999
Frans Kipp (Gemeente Utrecht, bureau monumenten) – Geef de toekomst een verleden

#148 | Ledenbrief – 06-02-1999
Rob de Jong (RDMZ) – Nederland en het werelderfgoed

#147 | R. Meijers (ROB) – Tot stof zult gij wederkeren

#146 | Ledenbrief – 08-12-1998
Marinus Kooiman (bureau Cultuurhistorische projecten) – Dijken, dijkwoningen en dijkversterkinge

#145 | Ledenbrief – 10-11-1998
Wim van Schaik (voorzitter stichting Brigida) – Cultuurhistorie en landinrichting in het Noorderpark

#144 | Ledenbrief – 13-10-1998
Saskia Kemperman (Dutch Institute Fort Management and Innovation) – Middag-Humsterland

#143 | Ledenbrief – 12-05-1998
Lammert Prins (RDMZ) – Cultuurhistorische beleidskaart op provinciaal- en rijksniveau

#142 | Ledenbrief – 14-04-1998
P.D. ’t Hart (Hoogleraar Utrecht studies) – Een sterke kabbeling veroorzaakende…..de vroege stoomvaart op de grote rivieren

#141 | Theo Spek (ROB) – Cultuurhistorische schatkamers: historische akkercomplexen in de Nederlandse zandgebieden

#140 | J. Buisman (KNMI) – Het weer, het milieu en het dagelijks leven door de eeuwen heen

#139 | Ledenbrief – 13-01-1998
Hans Harten (Universiteit Utrecht) – Sporen in het landschap. Kleine historische landschapselementen in de West-Betuwe en de Vijfheerenlanden

#138 | Ledenbrief – 09-12-1997
Adriaan Haartsen (informatie en kenniscentrum natuurbeheer) en Olav Ode (RAAP) – Cultuurhistorische effectrapporten in de gemeente Culemborg

#137 | Ledenbrief – 11-11-1997
Henk Baas (Landview) – Het verboden moeras: dijken en schansen langs de oostgrens van Groningen en Drenthe

#136 | Ledenbrief – 14-10-1997
Sandra van Lochem (vereniging Natuurmonumenten) – Cultuurhistorie en natuurbeheer

#135 | Ledenbrief – 13-05-1997
Kaj van Vliet (Universiteit Amsterdam) – Markten in middeleeuws Utrecht

#134 | Ledenbrief – 08-04-1997
P.C.J. van der Krogt (Universiteit Utrecht) – Oude atlassen

#133 | Hans Buiter (Zelfstandig onderzoeker en schrijver en TU Eindhoven) – Fabriekswerk. Industrieel erfgoed in de provincie Utrecht

#132 | Ledenbrief – 11-02-1997
Henny Groenendijk (ROB) – Beekdalen in Westerwolde. Historisch landschap?

#131 | A.A.B. van Bemmel – De Kromme Rijn. Waterstaat, onderhoud en gebruik vanaf 1600

#130 | Lucia Albers – Het verleden in het heden. Beheer van historische parken en landgoederen, toegespitst op Utrecht en Kennemerland

#129 | dr. A. L. P. Buitelaar – De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek

#128 | Ledenbrief – 08-10-1996
Hans Renes (Staring-centrum) – Wustungen in Nederland

#127 | Wim Ligtendag (Bureau Landview) – Selectie en waardering van historisch-geografische elementen in het landschap en de betekenis van deze elementen op nationaal niveau

#126 | Huib de Groot (stadsarcheoloog Utrecht) en J.Y. de Weerd (projectbureau Leidsche Rijn) – “Leidsche Rijn”, toekomstige uitbreiding van Utrecht in het gebied Vleuten- De Meern: cultuurhistorische waarden en de toepassing hiervan in de stedenbouwkundige plannen voor dit gebied

#125 | Ledenbrief – 12-03-1996
J. Bervaes (Historische kring Bommelerwaard) – Rivieroverstromingen 1750-1862: waterpeilen, oorzaken en toekomst, aan de hand van het peil van de Waal te Zaltbommel tussen 1832 en 1983

#124 | J. Dirkx (Staring-centrum) – Historische ecologie van het Kampereiland

#123 | Judith Schuyf (kenniscentrum voor beleidsvraagstukken in Amsterdam) – Zichtbare overblijfselen van een niet-Christelijk verleden in het Nederlandse landschap

#122 | Dirk J. de Vries (RDMZ) – Bouwen in de late middeleeuwen in Sticht en Oversticht

#121 | Ledenbrief – 14-11-1995
Wim Meulenkamp (kunsthistoricus en folliekenner) – Follies en tuinsieraden in Nederland

#120 | Ledenbrief – 10-10-1995
Arnim van Oorschot – Historische geografie van Heiloo en omgeving in Noord-Kennemerland

> Fietsexcursie Stelling van Amsterdam – Sandra van Lochem

#119 | J. Dirkx en Carla Sonius (archeoloog) – Onderzoek naar de archeologie en het cultuurlandschap in het herinrichtingsgebied De Leije-West in Noord-Brabant

#118 | Douwe Coen (RAU) – Betonnen verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie 1914-1940

> Excursie Zuiderzee – Egbert Stoffels

#117 | Ledenbrief – 14-03-1995
P.C.J. van der Krogt (Universiteit Utrecht) – Ontwikkeling, gebruik en productie van globes in de Nederlanden

#116 | Ledenbrief – 14-02-1995
J. van Doesburg (ROB) – 25 jaar archeologische opgravingen in het Kromme Rijngebied

#115 | Ledenbrief – 10-01-1995
Huib de Groot (stadsarcheoloog Utrecht) – Recente archeologische opgravingen in Utrecht

#114 | B.J.P. van Bavel – Ontginningsactiviteiten van de abdijen Berne en Marienweerd bij Beesd

#113 | Ledenbrief – 08-12-1994
Sandra van Lochem (Natuurmonumenten) – Beheer van forten, met name fort bij Spijkerboor

> Fietsexcursie Stelling van Amsterdam – Sandra van Lochem en Arnim Oorschot

#112 | Ledenbrief – 10-05-1994
Hans Harten (Universiteit Utrecht) – Oude begraafplaatsen in de West-Betuwe

#111 | Ledenbrief – 12-04-1994
Chris de Bont (Staring-centrum Wageningen) – Veenontginningen rondom Utrecht

#110 |
H.P.G. de Boer (Projectbureau industrieel erfgoed) – Industrieel erfgoed: zichtbaarheid en toekomst

#109 | Ledenbrief – 08-02-1994
H. Hoogendoorn (Landbouwuniversiteit Wageningen) – Commerciele hennepteelt in Nederland (16e – 19e eeuw)

#108 | Ledenbrief – 11-01-1994
prof. Dr. H. Knippenberg – De religieuze kaart van Nederland

#107 | Ledenbrief – 14-12-1993
G. Bierema (Oversticht) – Boerentuinen en boerenerven

#106 | D.T. Koen – De Nieuwe Hollandse Waterlinie, met nadruk op het Utrechtse gedeelte

#105 | Ledenbrief – 11-05-1993
J. Huiting – De historische geografie van het gebied ten westen van Utrecht in de middeleeuwen

#104 |Ledenbrief – 13-04-1993
P. Priester (Promotie-onderzoek) – Veranderingen in de Groningse landbouw tussen 1800 en 1910

#103 |
Chris de Bont (Staring-centrum Wageningen) – Historisch geografisch onderzoek ten behoeve van het streekplan van de Provincie Utrecht

#102 | Ledenbrief 09-02-1993
Arnim van Oorschot – De bevolkingsgeschiedenis van Westerwolde

#101 | B. van Santen (Gemeente Utrecht) – Jonge bouwkunst in de gemeente Utrecht, architectuur en stedebouw 1850-1940

#100 | Ledenbrief – 08-12-1992
J. Goudeau (Provincie Noord-Holland) – De Stelling van Amsterdam

#99 | M. van Dongen en mevrouw G. M. Van Laar-Melchior – Toepassing van historisch-geografisch onderzoek

#98 |
L.H.M. Olde Meierink – Buitenplaatsen van (textiel)-fabrikanten in Twente

> Fietsexcursie Voorburg en Midden-Delfland – Frits van Oostrum/ Ellen Driessen

#97 | Ledenbrief – 12-05-1992
K. de Poel – Brinken in Drenthe

#96 | Ledenbrief – 14-04-1992
K. Leenders – Ontginning en bewoning in Westelijk Noord-Brabant en het noorden van de Antwerpse Kempen, 240-1350 AD

#95 | Ledenbrief – 10-03-1992
T. van Ginkel (auteur Utrecht aan de Werf) – Werfkelders in Utrecht

#94 | Ledenbrief – 11-02-1992
G.J. Arends (TU Delft) – De ontwikkeling van de sluisbouw in Nederland

#93 | Ledenbrief – 14-01-1992
W.A. Ligtendag (Universiteit Amsterdam) – Waterstaatkundige en landschappelijke ontwikkelingen van het gebied ten oosten van de stad Groningen

#92 | Ledenbrief – 10-12-1991
W.H. Wimmers (Staring-centrum) – Archeologische en historisch-geografische inventarisatie van de Gooise Natuurgebieden

#91 | Ledenbrief – 12-11-1991
J.A. Hendriks – Plaats- en waternamen

#90 | Ton Guiran (stadsarcheoloog Rotterdam) – Oude en nieuwe sporen: archologie in de bouwputten van de spoortunnel van Rotterdam

#89 | Ledenbrief – 14-05-1991
Paul Thissen (PPD Drenthe) – Sociaal-ruimtelijke veranderingen op de zandgronden in Nederland 1850-1940

#88 | Ledenbrief – 09-04-1991
Gunter Schilder (Univeristiet Utrecht) – De oude kaart in zijn verscheidenheid van toepassingen

#87 | Ledenbrief – 12-03-1991
Suzan Jurgens (student Univeristiet Utrecht) – Hooibergen en vloedschuren in het Gelders rivierengebied

#86 | Ledenbrief – 12-02-1991 Ton Guiran (stadsarcheoloog Rotterdam) – Oude en nieuwe sporen: archologie in de bouwputten van de spoortunnel van Rotterdam

#85 | Ledenbrief 08-01-1991
Taeke Stol (Universiteit Amsterdam) – Waterstaat en turfwinning in de Gelderse Vallei

#84 | Ledenbrief – 11-12-1990
Theo Spek (Staring centrum Wageningen) – De geschiedenis van het cultuurlandschap van het Drentse esdorp Balloo

#83 | Ledenbrief – 20-11-1990
P.A. Henderikx (universiteit van Amsterdam) – Ontginningen in de Alblasserwaard an de 11e tot en met de 13e eeuw

#82 | Ledenbrief – 09-10-1990
Irene de Boo (student UU) – Textiel industrie in Lowell: een industrieel en sociaal experiment?

#81 | Ledenbrief – 08-05-1990
Adriaan Haartsen (Natuurwetenschappelijke commissie van de Natuurbeschermingsraad) – Cultuurhistorische waarden in het Nederlandse landschap, nu en in de toekomst

#80 | Ledenbrief – 10-04-1990
B.C. de Pater (UU) – De eenwording van Frankrijk en Nederland, een vergelijking

#79 | Ledenbrief – 13-03-1990
E.M. Kylstra (Archeologisch en bouwhistorisch centrum, Utrecht) – Over het totstandkomen van het boek “Utrecht binnen de singels”

#78 | Ledenbrief – 09-01-1990
Henny van der Boon (Universiteit van Amsterdam) – Op weg naar een moderne landbouw in een uitgeveend gebied: Noordwest-Overijssel (1800-1940)

#77 | Ledenbrief – 12-12-1989
W. Klinkert (KMA) – Vestingwerken in Breda en Brabant

#76 | Ledenbrief – 14-11-1989
Francien Snieder (stadsarcheoloog Amersfoort) – Opgravingen in en om Amersfoort

#75 | Ledenbrief – 03-10-1989
Safrien van de Leemkolk (Student UU) – West Zeeuws vlaanderen

#74 | Ledenbrief – 09-05-1989 Hans Harten (UU) en K. Smink (landinrichtingsdienst) – Landschapsbehoud en ruilverkaveling in Avezaath-Ophemert

#73 | Ledenbrief – 11-04-1989
Dré van Marrewijk (Geovisie) – Industriele archeologie van de Rupelstreek

#72 | Ledenbrief – 14-03-1989
Auke van der Woud (RU Groningen) – “Het lege land” – De ruimtelijke orde van Nederland, 1798 – 1848

#71 | Ledenbrief – 14-02-1989
Bart Kluck (gemeente Utrecht, afdeling monumenten) – Bouwhistorisch onderzoek in het Springweggebied

#70 | Ledenbrief – 10-01-1989
Frank van Dooren (Student VU) – Landschappen van Nijkerk en Arkemheen

#69 | Ledenbrief – 13-12-1988
H. Tromp (Stichting behoud van particuliere historische buitenplaatsen) – Historische buitenplaatsen

#68 | Hennie Groenendijk (biologisch-archeologisch instituut Groningen) – Oogsten tussen de landbouwers: archeologie in de Oost-Groningse veenkolonieen

#67 | Ledenbrief – 11-10-1988
Jurgen van der Meer (student?) – Utrechts ideale buurt: de Breedstraat buurt

#66 | Ledenbrief – 10-05-1988
Nic. Tummers (academie van bouwkunst Maastricht) – Carboonkolonisatie en de herstructurering van Zuid-Limburg

#65 | Ledenbrief – 12-04-1988
J. Wychers (R.P.D.) en I. Profijt (Stiboka) – Historische Geografie en de Vierde Nota

#64 | Henk Rampen (Natuurmonumenten) – Cultuurbehoud in natuurbeheer

#63 | Ledenbrief – 09-02-1988
A.P. de Klerk (Universiteit Amsterdam) – Moernering op Walcheren

#62 | Ledenbrief – 19-01-1988
Jeanet Kullberg – Bolsward: ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van een kleine Friese terpstad

#61 | Ledenbrief – 08-12-1987 C.J. Kuiper – Het cirkul van de Ooij

#60 | Hans Jansen (stadsarcheoloog Den Bosch) – Van bos tot stad: stadsontwikkeling van ’s Hertogenbosch in archeologisch perspectief

#59 | Klaas van der Wielen (student Universiteit Utrecht) – Typologie en genese van rurale nederzettingen in West-Suffolk

> Fiets- en wandelexcursie Amsterdam – Cluverius

#58 |Ledenbrief – 14-04-1987
R. Wartena – Reconstructie van het Zutphense stratenpatroon

#57 | Ledenbrief – 10-03-1987
Taeke Stol (Universiteit Amsterdam) – De vervening in de Gelderse Vallei

#56 | Hans Harten (Universiteit Utrecht) – Cultuurlandschap in de Zuidwest-Betuwe

#55 | A. Hendrikx – Ontwikkeling van parken en grote tuinen in West-Europa van de 16e tot 19e eeuw

#54 | Taco Hofland – Toegepast histotrisch geografisch onderzoek onder water

#53 | Meindert Stokroos – Toepassing van gietijzer in Nederland

#52 | Sonja Barends – Onderzoek naar de typologie van het landschap op basis van historisch geografische karakteristieken

> Binnenstadsexcursie Utrecht

#51 – Onbekend
#50 – Onbekend
#49 – Onbekend
#48 – Onbekend
#47 – Onbekend
#46 – Onbekend
#45 – Onbekend
#44 – Onbekend

#43 | Roel Dijksterhuis – De invloed van de spoorlijn op de stedebouw

#42 | Renee Magendans (stadarcheologe Den Haag) – De historie van ’s Gravenhage

#41 – Onbekend
#40 – Onbekend
#39 – Onbekend
#38 – Onbekend
#37 – Onbekend
#36 – Onbekend
#35 – Onbekend
#34 – Onbekend
#33 – Onbekend
#32 – Onbekend

#31 | Dhr. Dekker – Het Kromme Rijngebied

#30 | Loes Maas (Meertens Instituut) – Veldnamen in Oost-Nederland

#29 – Onbekend

#28 | H. de Vries (o205), Lammert Prins (RDMZ), D.A. Boogert (SBB), Jelle Vervloet (STIBOKA) en Guus Borger (UvA) – Studiemiddag Historische geografie en praktijk

#27 | Hans Harten – East Anglia

> Fietsexcursie en veldwerk Nijmegen

#26 | Dhr. Dogterom (Kadaster Overijssel) – Het kadaster van 1800 tot heden

#25 | Dhr. Vollmer – Heveadorp

#24 | HGVU, Cluverius en Matrijs – Presentatie van het Historisch-geografisch Tijdschrift

#23 | Dhr. J. van der Vaart – De totstandkoming van het Brinkenboek

#22 | Dhr. Vollmer – Onbekend

#21 | Lammert Prins (RDMZ) – Beschermde stads- en dorpsgezichten

#20 | G. Koppert – Nieuwe Hollandse Waterlinie en de forten rondom Utrecht

#19 | Judith Schuyf – Moated Sites

>Fietsexcursie naar Haarzuilens fietsroute – Afke Blauw, Floris van Woudenberg en Sonja Barends

#18 | Dhr. Tielman (sociologisch instituut Utrecht) – De invloed van grenzen op de geografie van een gebied

#17 | Piet van Wijk (Stichting Historisch Boederijenonderzoek) – Stichting Historisch Boerderijenonderzoek

#16 | Peter Nijhof – Industriele archeologie

#15 | Peter Hartman – De theorie van het wilgenknotten in de praktijk

#14 | Peter Hartman – Inleiding op wilgenknotten

#13 | K. Bos (Planologisch en demografisch instituut, Amsterdam) – Harderwijk en de problemen rond een beschermd stadsgezicht

#12 | Marijke Donkersloot – Topografische kaarten van Nederland voor 1750

#11 | Arthur Steegh – De totstandkoming van de Monumentenatlas van Nederland

> Dagexcursie Leiden – Judith Schuyf

#10 | Klaas van der Wielen en Liliane Mulders – Fietsexcursie door het Kromme Rijngebied

#9 | Hoekstra – Ontstaan en ontwikkeling van Utrecht van de Romeinse tijd tot 1600

#8 | Brandon (engels historisch geograaf) – Landscape history and altitudes to historic conservator: the English model

#7 | Dhr.W. Thoomes (stichting Utrechts Monumentenfonds) – Monumentenzorg

#6 | L. Hacquebord – Smeerenburg: een Nederlandse, 17e eeuwse traanrokerij op Spitsbergen

#5 | Bets Laseur en Winfried van Leeuwen (doctoraalstudenten Historische geografie) – Gevolgen van de aardappelcrisis op het occupatiepatroon (in zeer ruime zin) in de parish Oughteragh 1835-1900

#4 – Onbekend
#3 – Onbekend

> Excursie naar Elst en Nijmegen – Klaas van der Wielen

#2 | Hans Renes (Stiboka) – Het werk bij Stiboka

#1 | Judith Schuyf – Archeologisch interessante zaken in Engeland