Lezingen

De HGVU organiseert voor haar leden maandelijkse lezingen van oktober tot en met mei, over historisch-geografische en aanverwante onderwerpen. De lezingen vinden plaats in Utrecht. Traditioneel is de mei-lezing op locatie van het desbetreffende onderwerp. Zo zijn hebben we bijvoorbeeld een stadswandeling langs het Utrechtse slavernij verleden gedaan (2015) en zijn we bij Fort Vechten geweest (2014). In juni vindt de excursie plaats. Voor meer informatie over de excursies, klik hier.

Hieronder staan beschrijvingen van HGVU-lezingen die dit seizoen en voorgaande seizoenen al gegeven of aangekondigd zijn. Bent u geïnteresseerd in een oudere jaargang? Neem dan contact op via: info@hgvu.nl

Lezingen seizoen 2017 – 2018

Excursie – Stedelijke ontwikkeling van Antwerpen.

#303 |
Albert van Wersch – Lezing op locatie: bezoek Nederlands Volksbuurtmuseum + Rondleiding Wijk C.

Lezing #302 |
Wendy Schutte – Koloniën van Weldadigheid; een utopisch landschap op weg naar UNESCO werelderfgoed.

Lezing #301 |
Michiel Purmer – ‘Een merkwaardig complex van cultuur en natuur’. Landschap en erfgoed bij Natuurmonumenten in historisch perspectief.

#300 – Cultuurlandschap in de Omgevingswet: zie verslag hier.

Lezing #299 |
David Koren – De perfide planologie van Pretoria – een stedelijk terreurlandschap? Hoe ideologie doorwerkt in de stedelijke en landschappelijke inrichting.

Lezing #298 |
Harrie Teunissen – Duitse leefruimte en Joods ghetto in Lodz.

Dubbellezing #297 |
David Koren – ‘Kansen voor Kochi, een oud-Nederlands stedelijk cultuurlandschap in India’.
Michiel Purmer – ‘Holland op z’n Mooist: schilderijen van de Haagse School en het Nederlandse landschap’.

#296 |
Iris Koppert – Oude hooiwegen in Noord-Nederland van de 17e eeuw tot aan 1945

Lezingen seizoen 2016 – 2017

Jaarlijkse excursie: cultuurlandschappen langs de Gelderse IJssel.

#295 |
Thijs Konijnendijk (MSc.) – Lezing op locatie: Universiteitserfgoed in Utrecht.

#294 |
Prof. Carola Hein – Analyzing the Petroleumscape of Rotterdam.

#293 |
Eric Luiten – Landschap en water: hoogwaterveiligheid.

#292 |
Merlijn Hurx – Bouwfraude in de Middeleeuwen.

#291 |
David Koren – Werelderfgoedwaardige woestenij. Een nieuwe toekomst voor het Curaçaose plantagelandschap?

#290 |
Prof. Jos Bazelmans – Oefenen op de hei. Militaire kampementen uit de (vroeg)moderne tijd in Nederland.

#289 |
dr. Elyze Storms Smeets – Power landscapes in Gelderland, 1600-1800.

#288 |
dr. Martin van den Broeke – ‘Het pryeel van Zeeland’, Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820.

Lezingen seizoen 2015 – 2016

#287 | Excursie: Bijzonder erfgoed in het Nederrijnse gebied tussen Nijmegen  en Xanten.

#286 | HGVU_Ledenbrief_2016-05
Martin Brand – Lezing op locatie: Vianen, geen brug te ver meer.

#285 | HGVU_Ledenbrief_2016-04
Klaas van der Wielen – Hulpkanalen in het Noord-Hollands kanaal.

#284 | HGVU_Ledenbrief_2016-3
Patricia Braaksma – Erfgoed in landschapspraktijken van burgers.

#283 | HGVU_Ledenbrief_2016-2
Fred Vogelzang – Het denken over en het bestuderen van kastelen en buitenplaatsen vanaf 1900.

#282 | HGVU_Ledenbrief_2016-1
Rowin van Lanen – Nieuwe onderzoeksmethoden voor het reconstrueren van Romeinse en vroegmiddeleeuwse routenetwerken in Nederland.

#281 | HGVU_Ledenbrief_2015-12
Wim van der Ende – Het verhaal van het Pieterpad.

#280 | HGVU_Ledenbrief_2015-11
Sophie Visser – Informatie en informatiesystemen over het (cultuur)historische landschap: wat kan, moet en wil ‘men’ ermee? Van deze lezing is een verslag gemaakt.

#279 | HGVU_Ledenbrief_2015-10
Thomas van den Brink – De invloed van stereotypering op de reproductie van landschapsbeelden, geïllustreerd aan de hand van hunebedden.

Lezingen seizoen 2014 – 2015 [7e Lustrum]

#278 | Lustrumbericht | HGVU_Ledenbrief_2015-06
– CU2030 – Excursie in het Utrechts stationsgebied.
– Lustrumborrel

#277 | Lustrumbericht | HGVU_Ledenbrief_2015-05
– Lustrumledenbrief van de Voorzitter – 7e Lustrum HGVU.
– Mapping Slavery, een stadswandeling langs het Utrechtse slavernijverleden (op locatie).
– DOM UNDER – een ondergrondse excursie onder het Domplein.
– Lustrum-excursie Duits-Deens Waddengebied.
– Lustrumborrel – ontmoet andere HGVU leden.

#276 | HGVU_Ledenbrief_2015-04
Thomas van den Brink – Waarom het dorp Molkwerum vrijwel van de kaart verdween.

#275 | HGVU_Ledenbrief_2015-03
Michiel Purmer – Beton in het duin: de Atlantikwall in natuurgebieden langs de Nederlandse kust.

#274 | HGVU_Ledenbrief_2015-02
DOM UNDER – een ondergrondse ontdekking onder het Domplein.

#273 | HGVU_Ledenbrief_2015-01
Esther Gramsbergen – Kwartiermakers in Amsterdam, stedelijke instellingen als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling in de periode 1580-1880.

#272 | HGVU_Ledenbrief_2014-12
Martijn Horst – Van hout delen naar aandelen, bosbeheer in het Gortelsche bos.

#271 | HGVU_Ledenbrief_2014-11
David Koren & Michiel Purmer – Landscape Biographies: Shanghai en Eerder Achterbroek.

#270 | HGVU_Ledenbrief_2014-10
Thomas van den Brink – Zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen in een nieuw perspectief.

Lezingen seizoen 2013 – 2014

#269 | HGVU_Ledenbrief_2014-05
Chris Will & Jeroen Bootsma – De Nieuwe Hollandse Waterlinie vanuit Fort Vechten (op locatie).

#268 | HGVU_Ledenbrief_2014-04
Linde Egberts – De rol van erfgoed en herinneringen in de constructie van regionale identiteiten.

#267 | HGVU_Ledenbrief_2014-03
Roland Blijdenstijn – Wegh der Weegen, de ontwikkeling van de Amersfoortseweg 1647-2010.

#266 | HGVU_Ledenbrief_2014-02
Prof.dr. Jan Kolen – HERCULES: een nieuw programma over de toekomst van de Europese cultuurlandschappen.

#265 | HGVU_Ledenbrief_2014-01
Bouke van Gorp & Thijs Konijnendijk – De betekenis van kasteelruïnes voor omwonenden.

#264 | HGVU_Ledenbrief_2013-12
Hilde Huizenga / Bert Maes / Dirk Perdijk – Oogst van onze landschappen.

#263 | HGVU_Ledenbrief_2013-11
Marieke van Dinter – Ontwikkeling van de rivierlopen in en om de stad Utrecht in de
Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen.

#262 | HGVU_Ledenbrief_2013-10
René de Kam – Het bouwbedrijf van de Domtoren.

Lezingen seizoen 2012 – 2013

#261 | HGVU Ledenbrief 2013 05
Désiré Karelse – 400 Jaar eendenkooien in het westen van de provincie Utrecht.

#260 | HGVU_Ledenbrief_2013-04
Nikki Brand – Hoe en waarom de Randstad polycentrisch werd.

#259 | HGVU_Ledenbrief_2013-03
Rienke Groot – Werken aan ‘de techniek van het verbinden’ met het College van Rijksadviseurs.

#258 | HGVU_Ledenbrief_2013-02
Prof. dr. Rob van der Laarse & Katie Digan – Auschwitz: het traumalandschap van de Holocaustherinnering.

#257 | HGVU_Ledenbrief_2013-01
Prof. dr. Jos Bazelmans – Het belang van de molen voor Nederland, de Molen als Nederlands icoon!

#256 | HGVU_Ledenbrief_2012-12
Michiel Purmer & Sandra van Lochem – Van boshistorie tot bosbeheer: de cultuurhistorie van het bos bij terreinbeheerders.

#255 | HGVU_Ledenbrief_2012-11
John de Jong – Buiten Wittevrouwen – biografie van een stadswijk.

#254 | HGVU_Ledenbrief_2012-10
Dr. Elyze Storms-Smeets – Transformatie van Buitenplaatsen

Lezingen seizoen 2011 – 2012

#253 | HGVU_Ledenbrief_2012-05
Roland Blijdenstijn – Het Baarnse Bos in restauratie.

#252 | HGVU_Ledenbrief_2012-04
Felix van Veldhoven – Mijnbouwerfgoed en de evolutie van de herinnering.

#251 | HGVU_Ledenbrief_2012-03
Ad van Bemmel – De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk – negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland.

#250 | HGVU_Ledenbrief_2012-02
Peter Ros – Historische Geografie en de mogelijkheden van Europa: voorbeeld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

#249 | HGVU_Ledenbrief_2012-01
Cees van Rooijen – Utrecht tot 1200 en de handel.

#248 | HGVU_Ledenbrief_2011-12
Henk Jan Derksen – de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied.

#247 | HGVU_Ledenbrief_2011-11
Eric Dil & Thomas van den Berg – Visie Erfgoed en Ruimte en de Handreiking Erfgoed en Ruimte.

Lezingen seizoen 2010 – 2011 [6e Lustrum]

#246 | HGVU Ledenbrief 2011 05
Lucia Albers – Wandeling op Oud Amelisweerd, Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen.

#245 | HGVU Ledenbrief 2011 04
Guido Mauro & Frits Niemeijer – Schokland.

#244 | Ledenbrief 2011 03
Anton Kos – De geschiedenis van de erfgooiers.

#243 | Ledenbrief 2011 02
Marinke Steenhuis – Het Maakbare Landschap.

#242 | Ledenbrief 2011 01
Dré van Marrewijk & Joost van den Boogert – Werelderfgoed in Nederland.

#241 | Ledenbrief 2010 12
Rob Zakee – De Nieuwe Hollandse Waterlinie.

#240 | Ledenbrief 2010 11
Ruurd Kok – Archeologisch erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.

Lustrumbericht | Ledenbrief 2010-10

ALV-stukken | HGVU ALVstukken 2010 09 19

Lezingen seizoen 2009 – 2010

#239 | Ledenbrief 2010 5
Adriaan Haartsen – Utrechts Water.

#238 | Ledenbrief 2010 4
Dr. Chris de Bont – Middeleeuwse veenboeren en hun topografisch archief.

#237 | Lustrumbericht | Ledenbrief 2010 3
Marcel van Ool – Het verlangen naar buiten.

#236 | Ledenbrief 2010 02
Martin van den Broeke – Buitenplaatsen in Zeeland: verkenning van een verborgen wereld.

#235 | Ledenbrief 2010 01
Paul Meurs – Wederopbouw van Nederlandse dorpen en binnensteden.

#234 | Ledenbrief 2009 12
Frank Strolenberg – 10 jaar Belvedere beleid!

#233 | Ledenbrief 2009 11
Dr. Jaap Evert Abrahamse – De optimale stad: stadsontwikkeling van Amsterdam in de zeventiende eeuw.

ALV-stukken | HGVU ALV stukken 2009 10 13