300e lezing

Zaterdag 17 februari 2018 van 13:00 – 18:00 uur te Utrecht

Cultuurlandschappen in de omgevingswet
Kennis- en dialoogbijeenkomst

Graag nodigen wij u uit voor de kennis- en dialoogbijeenkomst over cultuurlandschappen in de Omgevingswet. We organiseren deze bijeenkomst speciaal voor leden van de Historisch Geografische Vereniging te Utrecht ter ere van onze 300e lezing. Ook andere geïnteresseerden in cultuurlandschappen van Nederland zijn van harte welkom.

De Omgevingswet?
Op dit moment is er een belangrijke verandering gaande die grote invloed kan hebben op onze fysieke (leef)omgeving: de totstandkoming en implementatie van de Omgevingswet. Alle 26 wetten die over onze omgeving gaan, worden geïntegreerd in één wet die naar verwachting in 2021 in werking treedt: de Omgevingswet. De Omgevingswet vormt het nieuwe wettelijke kader voor onderwerpen als bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Zowel landschap in de brede zin als cultuurlandschappen en erfgoed vallen onder de Omgevingswet. Op dit moment experimenteren de eerste gemeenten en provincies via concrete casussen met de Omgevingswet.

Programma
Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en het aangaan van dialoog over deze nieuwe Omgevingswet en de invloed die deze wet heeft op onze cultuurlandschappen. Wat betekent deze nieuwe wet voor onze cultuurlandschappen? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Hoe zijn onze cultuurlandschappen geborgd binnen deze “grootste nieuwe wet sinds Thorbecke”? Hierover zullen we onze kennis verdiepen en in discussie gaan tijdens de bijeenkomst georganiseerd door de HGVU.

In een plenaire sessie komen drie sprekers aan het woord die de kaders zullen laten zien van de Omgevingswet en een concrete casus, welke we ook vooraf bezoeken. Vervolgens gaan we via drie parallelle dialoogsessies met elkaar in gesprek en sluiten we weer plenair af om kennis en ervaringen te delen. We sluiten af met een feestelijke borrel om de 300e lezing van de HGVU te vieren.

Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:

13:00 Mini-excursie Amelisweerd (casus) door Hans Renes (prof. VU)
14:00 Ontvangst en inloop met koffie en thee
14:30 Welkom en opening: Ad Stolk (voorzitter HGVU) en dagvoorzitter Merit Snoeijer (auteur artikel Cultuurhistorie en de Omgevingstwet) heten alle deelnemers van harte welkom.
14:45 Drie korte lezingen 

  • casus Amelisweerd door Hans Renes, (professor Vrije Universiteit Amsterdam);
  • ontwikkeling ruimtelijk beleid door Henk Baas (hoofd landschap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
  • de omgevingswet en de provincie Utrecht (ntb)

15:45 Pauze

16:00 Dialoogsessies: in kleine groepen uiteen om tweemaal een half uur in gesprek te gaan over de volgende onderwerpen:

  • casus Amelisweerd en de omgevingswet
  • ontwikkeling ruimtelijk beleid en de omgevingswet
  • de omgevingswet in de provincie Utrecht

17:00 Plenaire terugkoppeling en korte paneldiscussie gevolgd door de borrel

 

Samenvattend

Wat? Feestelijke 300e lezing HGVU / Kennis- en dialoogbijeenkomst cultuurlandschappen in de Omgevingswet
Wanneer? Zaterdag 17 februari 2018, 13:00 – 18:00 uur
Hoe? U kunt zich nu aanmelden door dit formulier in te vullen en te versturen.
Waar? Bij de Stay Okay op Amelisweerd. Zie deze Google Maps link voor de exacte locatie.
Voor wie? De bijeenkomst is voor HGVU leden en andere geïnteresseerden. Stuur deze uitnodiging gerust door of verwijs naar deze website.
Kosten? Er zijn drie opties. We verwelkomen alle HGVU leden kosteloos op deze bijeenkomst. Niet-leden kunnen lid worden voor de rest van het verenigingsjaar (drie lezingen) voor €12,50 en vervolgens ook deelnemen aan deze bijeenkomst OF eenmalig de kosten voor locatie, excursie, thee/koffie en borrel overmaken aan de HGVU (€9,50). De keuze kan worden doorgegeven bij aanmelding.
Meer informatie? Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u na aanmelding meer informatie. Eventuele vragen kunt u stellen aan organisatie Marlous Diederiks en Merit Snoeijer via secretaris@hgvu.nl.