Activiteiten

De HGVU organiseert maandelijks lezingen, jaarlijks een lezing op locatie, een jaarlijkse excursie en een vijfjaarlijkse (lustrum) excursie naar een interessant gebied buiten Nederland. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het contact tussen beoefenaars en belangstellenden van de historische geografie, door steeds recente onderzoeksresultaten en nieuwe beleidstoepassingen voor het voetlicht te brengen tijdens deze lezingen en excursies. De onderwerpen vallen onder de scope van de historische geografie, cultuurhistorie, archeologie en (gebouwd) erfgoed.

Via het menu kunt u meer te weten komen over onze (voorgaande) lezingen, excursies en lustrumactiviteiten. Voor de komende lezingen kijkt u bij agenda.