Home

 

Op dit moment worden de lezingen digitaal gegeven. Bij interesse kunt u een mail sturen naar HGVU@HGVU.nl dan kunt u een link ontvangen voor de lezing.

LogoDe Historisch Geografische Vereniging gevestigd in Utrecht, kortweg HGVU, is de landelijke vereniging van beoefenaars, studenten en geïnteresseerden in de historische geografie. De vereniging is in 1980 opgericht en telt ongeveer 80 leden.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van het contact tussen beoefenaars en belangstellenden van de historische geografie, door steeds recente onderzoeksresultaten en nieuwe beleidstoepassingen voor het voetlicht te brengen. Dit probeert de HGVU te bereiken door maandelijks een lezing over een historisch-geografisch of anderszins cultuurhistorisch onderwerp te organiseren en verschillende excursies te houden.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die historisch-geografische interesse heeft. Het lidmaatschap kost €25 per jaar. Het verenigingsjaar loopt van oktober tot oktober, met een zomerstop vanaf de jaarlijkse excursie rond het begin van juni tot aan de Algemene Ledenvergadering in oktober. Als u in de loop van het verenigingsjaar lid wordt dan kan de contributie voor het resterende deel van het lopende verenigingsjaar minder zijn. Interesse? Aanmelden kan hier.